Flugtskydebanen

I flg. bestemmelser i miljøtilladelsen oplyses herved at der skydes på Sorø flugtskydebane, Stenbjærgvej 8, således:
Alle søndage fra kl.9.00 til kl.12.00 undtaget påske, pinse,julen og juli måned.

Fra torsdag d.5. april skydes torsdag aften fra kl.18.00 til kl.21.00 frem til juli måned.
Sidste torsdag er d.28.juni.

Bestyrelsen

Find vej her..        PDF med Skydedage 2019

Der kan skydes Jagtskydning og Sporting fra 10 maskiner, og Nordisk trap.
Endvidere har vi en øvebane for begyndere. 
OBS ! Februar til og med April er øvebanen  forbeholdt jagttegns elever. 

Der er altid flugtskydningsinstruktører til stede på banen, så selvom du ikke har jagttegn er du mere end velkommen.

Vi har desværre måttet lukke skeetbanen p.g.a. skærpede krav fra kommunen til støjgrænser i forbindelse med fornyelse af miljøgodkendelsen.

Betalingkort til banen kan erhverves i klubhuset på banen.
Der kan betales med dankort på skydebanen. På jagtbanen
starter alle på bagduerne og forsætter videre til venstre-duerne, spids-duerne
for at slutte på højre-duerne. Dette er for at holde et jævnt flow hele vejen igennem.

Husk at samle patronhylstrerne op i de opstiilede beholdere. Tak for det !