Velkommen til Sorø Jagt- & NaturforeningDet er den ekelte skyttes ansvar
at kende og overholde reglerne
på skydebanen.


Nye priser pr. 01-01-2019

Ikke medlem af
Danmarks Jægerforbund :

40 duer jagt              :   70,-kr.
24 duer jagt              :   42,-kr.
Sporting 25 duer       :   50,-kr.
Skydekort                 : 125,-kr.
Lånekort, depositum: 100,-kr.


Medlem af
Danmarks Jægerforbund :

40 duer jagt               :  56,-kr.
24 duer jagt               :  35,-kr.
Sporting 25 duer       :  40,-kr.
Skydekort                 : 100,-kr.
Lånekort, depositum: 100,-kr.


JAGTTEGN !
I flg. bestemmelser i våben-loven skal foreningen bede om at få forevist gyldigt jagttegn
eller bæretilladelse ved køb af patroner og skydekort. Dette gælder også efter 1. april når jagttegnet er fornyet.

Forsikringsdækning ! 
Som medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund, er du du dækket af en forsikring.
Man kan som "gæst" skyde på banen en enkelt dag uden medlemskort og være dækket af foreningens forsikring.
Ønsker du at skyde flere dage om året bedes Du henvende dig i klubhuset.

Jagtskydning
Jagtskydning er en disciplin, hvor man enten kan skyde til 24 duers- eller 40 duers-serier fordelt ligeligt mellem venstre- og  højreduer, samt bagduer og spidsduer. Banen har fire standpladser, hvor der skydes til enkeltduer og doubléer.

Jagtskydning er en populær skydeform, og er en god jagtlig træning for den enkelte , og giver gode muligheder for at konkurrere indbyrdes med jagtkammeraterne.

Der kan konkurreres på flere niveauer, og det kan du læse om i reglerne for jagtskydning og de generelle konkurrencebetingelser


Compak sporting
Compak sporting er en international konkurrencedisciplin.

En sportingbane består af fem stand-pladser på en variabel bane, på hvilke man skyder til fem duer fra forskellige vinkler.

Duerne kan komme med interval fra nul-tre sekunder.

Der er forskellige indstillinger på maskinerne, og der er flere compact-numre, dvs. at der er mange forskellige muligheder, så næsten ingen serier er ens.

En serie består af 25 duer, som kan være "kaniner", skeetduer, bagduer, flade duer, alm. lerduer og Nordisk trap-duer.


Nordisk trap
Nordisk trap er en disciplin under Dansk Flugtskydnings Forbund, som kun skydes i norden.

Der skydes på en bane, hvor man står i en halvcirkel med fem standpladser, og der kommer fem duer pr. standplads.

Duerne sendes af sted på opkald til kastemaskinen, som er placeret 10 meter foran skytten.

Skytterne skiftes til at skyde på opkald.  Der kun må benyttes ét skud pr. due.