Velkommen til Sorø Jagt- & NaturforeningDet er den ekelte skyttes ansvar
at kende og overholde reglerne
på skydebanen.


Priser 2022:
Kort til banen     :       100,00kr.
Lerdue pr. stk.   :           1,60kr.
18 duer jagt       :         30,00kr.
24 duer jagt       :         40,00kr.
40 duer jagt       :         65,00kr.
Sporting pr. serie:         45,00kr.
Cal. 12 patroner se dagspris klubhus
Cal. 16 patroner se dagspris klubhus
Cal. 20 patroner se dagspris klubhus


JAGTTEGN !
I flg. bestemmelser i våben-loven skal foreningen bede om at få forevist gyldigt jagttegn
eller bæretilladelse ved køb af patroner og skydekort. Dette gælder også efter 1. april når jagttegnet er fornyet.

Forsikringsdækning ! 
Som medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund, er du du dækket af en forsikring.
Man kan som "gæst" skyde på banen en enkelt dag uden medlemskort og være dækket af foreningens forsikring.
Ønsker du at skyde flere dage om året bedes Du henvende dig i klubhuset.

Flugtskydebanen

I flg. bestemmelser i miljøtilladelsen oplyses herved at der skydes på Sorø flugtskydebane, Stenbjærgvej 8, således:
Alle søndage fra kl.9.00 til kl.12.00 undtaget påske, pinse,julen og juli måned.

Fra torsdag d.7. april skydes torsdag aften fra kl.18.00 til solnedgang, dog senest til kl.21.00, frem til juli måned.
Sidste torsdag er d.30.juni.

Bestyrelsen

Find vej her..        PDF med Skydedage 2022

Der kan skydes Jagtskydning og Sporting fra 10 maskiner, og Nordisk trap.
Endvidere har vi en øvebane for begyndere. 
OBS ! Februar til og med April er øvebanen  forbeholdt jagttegns elever. 

Der er altid flugtskydningsinstruktører til stede på banen, så selvom du ikke har jagttegn er du mere end velkommen.

Vi har desværre måttet lukke skeetbanen p.g.a. skærpede krav fra kommunen til støjgrænser i forbindelse med fornyelse af miljøgodkendelsen.

Betalingkort til banen kan erhverves i klubhuset på banen.
Der kan betales med dankort på skydebanen. På jagtbanen
starter alle på bagduerne og forsætter videre til venstre-duerne, spids-duerne
for at slutte på højre-duerne. Dette er for at holde et jævnt flow hele vejen igennem.

Husk at samle patronhylstrerne op i de opstiilede beholdere. Tak for det !