Velkommen til Sorø Jagt- & Naturforening

Instruktører

JAGTHUNDETRÆNNING I SORØ JAGT- OG NATURFORENING.

Forårstræning i Sorø Jagt- og Naturforening 2022, en forening under Danmarks Jægerforbund.

Vi starter vores træning op igen, og glæder os til at se/gense jer alle og jeres hunde. Vi træner i følgende kategorier: Hvalpetræning, Lydighedstræning, Apporteringstræning og Udvidet Apportering.

Træningen starter op lørdag d. 5. marts kl. 9,45 og fortsætter de følgende 3 lørdage :
12. 19. og 26. marts kl. 10:00.

I april måned ændres træningen til tirsdage med start tirsdag d. 5. april kl. 19,00 og fortsætter tirsdag d. 12, 19 og 26. april .

BEMÆRK FØLGENDE:
Hundetræningen foregår i år på Slettevej, 4180 Sorø (Naturstyrelsens areal, Parkering ca. 175 m. syd for Slettevej 26, 4180 Sorø). Der kan indkøres fra både Suserupvej og Skælskørvej.

Kursusbetaling sker på pladsen.

Efter tilmelding/betaling vil der, efter føreren og trænerens vurdering, ske en opdeling af hundene i de forskellige hold. Der kan evt. senere ske en rokering til andet hold, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til hundens indlæring.

De almindeligt gældende regler for samvær skal overholdes.

Hundetræning i Sorø Jagt- og Naturforening, er en gammel tradition, som har stået på i mange år. Det er vores opgave, at hjælpe jæger og hund, til et godt samarbejde på jagt, og samtidigt et godt kammeratskab i hverdagen.

Jagtlovens § 24, siger noget om ”egnet apporterende hund”, så mød op i Sorø Jagt- og Naturforening og få genopfrisket lydigheds- og apporteringsevnerne.

Evt. forespørgsler til træningen kan rettes til:
Bjarne Rønnow til. 20921480 eller Stig E. Hansen 23249076
Vel mødt
Hundeudvalget.”