Ønsker du at blive medlem af Sorø jagt- og naturforening, så mød op i klubhuset på skydebanen
eller kontakt formand Bo Grieger.
 

Kontingent satser for 2017

Ordinær medlem

Junior  0-15 år

Ungdom 16-25 år

Senior min. 65år

Husstand 

Ekstraordinær

Støttemedlem u/jagttegn

 

786,- kr.

125,- kr.

418,-kr.

494,- kr.

418,- kr.

100,- kr.

150,-kr.

Kontingent er incl. portotillæg:  

Kursister, 0 kr. første år, næste år 300,00 kr

Indmeldels blanket kan downloades her ..