Velkommen til Sorø Jagt- & Naturforening

Ønsker du at blive medlem af Sorø jagt- og naturforening, så mød op i klubhuset på skydebanen
eller kontakt formand Bo Grieger.
 

Kontingent satser for 2021

Ordinær medlem

Junior  0-15 år

Ungdom 16-25 år

Senior min. 65år

Husstand 

Ekstraordinær

Støttemedlem u/jagttegn

 

847,- kr.

158,- kr.

450,-kr.

532,- kr.

450,- kr.

104,- kr.

159,-kr.

Kontingent er incl. portotillæg:  

Kursister, 0 kr. første år, næste år 300,00 kr

Indmeldels blanket kan downloades her ..

Forsikringsdækning ! 
Som medlem af en jagtforening under Danmarks Jægerforbund, er du du dækket af en forsikring.
Man kan som "gæst" skyde på banen en enkelt dag uden medlemskort og være dækket af foreningens forsikring.
Ønsker du at skyde flere dage om året bedes Du henvende dig i klubhuset.